Cai Mep Global Logistics

Hỗ trợ thuyền viên

v  Các dịch vụ hàng hải, các dịch vụ vui chơi giải trí cho thủy thủ đoàn nước ngoài, dịch vụ du lịch thương mại tổng hợp, dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế

x

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
Marketing
Technical support
.
29 - Quốc lộ 51 - Ấp Đồng - Phước Tân - Biên Hòa - Đồng Nai
Điện thoại:
0613.937.677 - 0613.937.607 - 0613.937.747
Email:
marketing@cmglogistics.com.vn
sale@cmglogistics.com.vn
Hotline: 096.881.3456 - 083.500.9000