Cai Mep Global Logistics

Vận tải đường bộ

Vận tải đường bộ là phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho vận khác. CMG cung ứng các dịch vụ vận tải theo lịch trình, hàng gom và thuê nguyên chuyến.

 

Các dịch vụ của chúng tôi:

-       Vận tải hàng lẻ

-       Vận tải hàng khối lượng lớn

-       Các dịch vụ kéo container

-       Các dịch vụ vận tải liên hợp

-       Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời và hàng đặc biệt.

-       Vận chuyển hàng đồ dùng gia đình và tài sản cá nhân.

-       Vận chuyển hàng quá cảnh.

-       Vận chuyển hàng tạm nhập-tái xuất và tạm xuất-tái nhập.

-       Lưu kho và phân phối hàng hoá

 

Các dịch vụ giá trị gia tăng:

 

-       Các dịch vụ nhận hàng

-       Kiểm soát hàng từ khi nhận hàng đến khi giao hàng

-       Kiểm đếm hàng

-       Báo cáo việc vận chuyển

-       Giám sát tại chỗ

x

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
Marketing
Technical support
.
29 - Quốc lộ 51 - Ấp Đồng - Phước Tân - Biên Hòa - Đồng Nai
Điện thoại:
0613.937.677 - 0613.937.607 - 0613.937.747
Email:
marketing@cmglogistics.com.vn
sale@cmglogistics.com.vn
Hotline: 096.881.3456 - 083.500.9000