Cai Mep Global Logistics

Vận tải đường sắt

v  Ngoài dịch vụ vận tải đường bộ, CMG còn chuyên tổ chức vận tải bằng đường sắt. CMG cung ứng dịch vụ vận tải đường sắt hàng gom theo lịch trình nhất định, vận chuyển nguyên toa xe, hàng không nguyên toa.

 

v  Dịch vụ vận tải đường sắt bao gồm:

-       Dịch vụ vận chuyển hàng theo hình thức LCL và FCL.

-       Bốc xếp xắp hàng vào toa xe.

-       Vận tải trọn gói.

-       Vận chuyển bằng các toa tàu chuyên dụng phù hợp với hàng rời và hàng siêu trường.

-       Thủ tục hải quan.

-       Lưu kho và phân phối hàng.

x

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
Marketing
Technical support
.
29 - Quốc lộ 51 - Ấp Đồng - Phước Tân - Biên Hòa - Đồng Nai
Điện thoại:
0613.937.677 - 0613.937.607 - 0613.937.747
Email:
marketing@cmglogistics.com.vn
sale@cmglogistics.com.vn
Hotline: 096.881.3456 - 083.500.9000